Hata
  • XML Parsing Error at 1:919. Error 9: Invalid character
Alanad? - Hosting zmleri

Alan Ad? Kayd?

Alan ad? kayd? hizmetimiz, yaz?l?mc?lar?m?z?n geli?tirdi?i alan ad? kay?t ve ynetim platformu zerinden verilmektedir.
Tm alan ad? kay?tlar? m?terinin bilgileri ile yap?lmaktad?r.

Alan Ad? kay?t platformumuzun belirgin zellikleri ?u ?ekildedir;

90 farkl? alan ad? uzant?s?n?n kay?t imkan?.
Ki?i yada zaman s?n?rlamas? olmaks?z?n online alan ad? ynetimi.
Tm i?lemlerinizi online olarak yapabilece?iniz kullan?c? dostu ynetim paneli.
cretsiz web sitesine ynlendirme.
cretsiz e-posta ynlendirme yada web mail hesab?.
cretsiz size zel pak sayfas?.
cretsiz geli?mi? DNS ynetimi.
Name Server kayd?.
cretsiz Alan Ad? kilitleme.
Alt yetkilendirme ve API deste?i.
cretsiz i transfer.

Web Hosting

Yksek Teknoloji web hosting hizmet platformu.

Dnyada en ok tercih edilen yaz?l?m dillerinin desteklendi?i, performans? ve di?er zellikleriyle en ok tercih edilen i?letim sistemi, Microsoft Windows Server platformu.
7/24 kesintisiz destek iin profesyonel a?r? merkezi ve uzman Microsoft Sistem Mhendisleri deste?i.
Yksek kapasiteli network altyap?s?.


Kiral?k Sunucu

kiral?k sunucu platformu dnyan?n en geli?mi? sanalla?t?rma teknolojisi zerine kurulmu?tur. Bu altyap?da verimlilik , yksek performans ve ynetilebilirlik esas al?nm??t?r.
En belirgin zellik standart olarak sunulan 10 Mbit/sec bant geni?li?idir.

Sat???n? ve Bak?m?n? Yapt???m?z Markalar ...

Gven Bilgisayar | www.gvnbilgisayar.com | 0 (326) 755 54 86 | Tm Haklar? Sakl?d?r | Tasar?m: Gven Bilgisayar | Y?l: 2012