Hata
  • XML Parsing Error at 1:919. Error 9: Invalid character
zel Yaz?l?m zmleri

?htiya duydu?unuz uygulamalar? sisteminizin kurulu oldu?u platform zerinde sorunsuz olarak hizmet verecek ?ekilde geli?tirmekteyiz. Bu konuda uygun yntem ve aralar? belirleyip sektrel deneyimimizle birle?tirerek, beklentilerinizi mmkn olan maksimum kademede kar??l?yoruz.

?irketinize zel Yaz?l?m zmleri

Her Sektrdeki ?irketin ihtiyalar? farkl?d?r. Paket program olarak ortaya srlen yaz?l?mlar?n ihtiyalar? tam olarak kar??lamas? beklenemez. Geni? A?, sizin beklenti ve ihtiyalar?n?za zel yaz?l?mlar retir. Bunun iin gerekli analizleri yapar, i? ak??lar?n? planlar, tasar?mlar? ve zmleri gerekle?tirir. Bylece sizin programa uyum sa?laman?z de?il, program?n sizin taleplerinize uymas? sa?lan?r.

Yaz?l?m Geli?tirdi?imiz Alanlar

Windows Tabanl? Uygulamalar
Web Tabanl? Uygulamalar
Mobil Uygulamalar
Veritaban? Uygulamalar?
Client/Server Mimarili Uygulamalar
A? Uygulamalar?
Web Servisleri

Yaz?l?m Geli?tirme Prensiplerimiz

Yaz?l?m?n h?zl? ve kaliteli olarak teslimi
Ekip ii kaliteli bilgi ak??? iin organze olmak
Sa?lam teknik alt yap? olu?turmak
Basitlik
Verimlilik

Yaz?l?m Kalitemiz

Kaliteli yaz?l?m, kabul edilebilir dzeyde hatas?z, planlanan bte ile zaman?nda bitirilip da??t?labilen, gereksinimleri ve/veya beklentileri kar??layabilen ve srdrlebilir zelliklere sahip yaz?l?md?r.

Yaz?l?mlar?m?z? Nas?l Test Ederiz?

Msterimize sunmadan nce kalitesinden emin oluruz
Geli?tirme srecinin erken a?amalar?nda yanl??lar? saptayarak ileri a?amalara yay?lmas?n? nleriz
M?teri memnuniyetini artt?rmak amac?yla yaz?l?mlar?m?za performans, i?levsellik, kullan??l?l?k, uyumluluk ve gvenlik testleri uygular?z.

Sat???n? ve Bak?m?n? Yapt???m?z Markalar ...

Gven Bilgisayar | www.gvnbilgisayar.com | 0 (326) 755 54 86 | Tm Haklar? Sakl?d?r | Tasar?m: Gven Bilgisayar | Y?l: 2012