Hata
  • XML Parsing Error at 1:919. Error 9: Invalid character

Sunucu Kurulumu - Bak?m? ...

Uygulamalar?n zerinde al??t??? sistemlerde, kurulumunun do?ru yap?lmas?, yamalar?n zaman?nda uygulanmas?, sistemlerin etkin kullan?m? iin gereklidir. Planl? bak?m hem gvenlik, hem de performans a?s?ndan, sistemlerin verimli?ini artt?r. Sertifikal? uzman personelimiz ile sundu?umuz tm yaz?l?m bak?m ve destek hizmetlerini, a?r? ba??na, sunucu ba??na veya rn ba??na, uzaktan veya yerinde destekle ihtiyalar?n?za gre modellenebilir.

Bak?m ve Destek hizmeti verdi?imiz rnler:
Microsoft rnleri:

MS Windows Server ve Active Directory Sistemleri
WEB, FTP, SMTP, PKI yap?s?
MS Exchange Server, MS CRM Server
Share Point Portal, Biztalk Server

Veritaban? Yaz?l?mlar?:

Microsoft SQL Server,Oracle, IBM DB2

Gvenlik Yaz?l?mlar?:

MS ISA Server, Cisco Pix, Checkpoint Firewall, RealSecure IDS

Sistem ??letimi

Sistemler zerine gerekli ynetim yaz?l?mlar? yklenerek mevcut a? zerinden uzaktan i?letim deste?i veriyoruz. Hizmet kapsam?nda, sunucular zerinde gereken rutin i?lemler gerekle?tiriyor, ilgili tm istatistikler ve olu?an hatalar dzenli olarak gzlemleniyor. Aksakl?klar proaktif bir ?ekilde nceden tespit edilerek zmleniyor. Sunucular?n uzaktan izlenmesi ve ynetilmesi iin gvenli bir A? (VPN) altyap?s? olu?turuyoruz. Sistem i?letimi ile Firmam?z, i?letim deste?i verilen sistemlerin tm sorumlulu?unu zerine al?yor, sizin i?inize odaklanman?z? sa?l?yor.

Sistem destek ve Bak?m ortakl??? kapsam?na giren hizmetlerimiz
Network kurulumu. Network problemlerinin zm ve deste?i
VOIP sistemlerinin kurulumu
ISA SERVER kurulumu e?itimi ve deste?i
Firewall kurulumlar?
Wireless zmleri uzak mesafe yak?n mesafe
Teknik servis szle?meleri ve periyodik bak?mlar
Veri kurtarma - Yedekleme
Microsoft programlar? sat??? ve deste?i
Server sat??? kurulumu ve deste?i
Antivirs programlar? sat???
Spyware, bot, trojan temizleme
SQL server kurulumu - zmleri

Sat???n? ve Bak?m?n? Yapt???m?z Markalar ...

Gven Bilgisayar | www.gvnbilgisayar.com | 0 (326) 755 54 86 | Tm Haklar? Sakl?d?r | Tasar?m: Gven Bilgisayar | Y?l: 2012