Vizyonumuz :

Bilişim sektöründe çetin rekabet koşulları ve bilinç düzeyi artmış müşterilerin değişen istek ve beklentileri; ürünlerin ve sunulan hizmetlerin sürekli geliştirilmesini, iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Güven Bilgisayar; bilişim sektöründeki talep ve beklentileri yoğun tecrübe ve konuya uzman bakışıyla objektif biçimde değerlendirmekte; dinamik, yenilikçi, gelişmeci bir yaklaşımla müşterilerinin çıkarları doğrultusunda onların memnuniyeti sağlayarak sadık müşteri portföyü oluşturmaya çalışmaktadır.

İstikrarlı Kalite, En Uygun Fiyat, Karşılıklı Güven, Dürüstlük; vizyonumuzu oluşturan temel ilke ve vazgeçilmeyecek değerlerimizdir.

Güven Bilgisayar; bu ilke ve değerlerine sadık kalarak; ürün veya hizmetin tanıtım ve teklif aşamalarından başlayıp, faturalandırılmasına kadar geçen süreç içerisinde, tüm hizmet ve faaliyetlerini hatasız ve bir defada doğru olarak yaparak uzun süreli başarı elde ederken bölgesinde lokomotif firma olmaya devam edecektir.


Misyonumuz :

Yetenek ve kapasitesi doğrultusunda, müşterilerinin tüm ürün ve hizmet beklentilerini dünya standartlarında karşılamak.
Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak.
Amaçlarımızı ilişki içerisinde olduğumuz kişi ve kurumlar ile uyum içerisinde gerçekleştirmek.
Ülke ve bölge ekenomisine olumlu katkıda bulunmak.
Mevcut ve yeni ürünlerimiz ile sektörün gelişiminde önemli roller alarak, sürekli ve istikrarlı girişimci olmak.

Satışını ve Bakımını Yaptığımız Markalar ...

Güven Bilgisayar | www.gvnbilgisayar.com | 0 (326) 755 54 86 | Tüm Hakları Saklıdır | Tasarım: Güven Bilgisayar | Yıl: 2012